James Coignard

James Coignard

Handgestencilde letters en geometrische lijnen vormen voor kenners de ‘handtekening’ van Coignard.